Tidsregistrering

 

Zenajours indbyggede tidsregistrering gør det nemt for dig, din virksomhed og dine medarbejderne at registrere den tid der bruges på forskellige opgaver. En god og udførlig tidsregistrering kan også være med til at forbedre jeres ressourcestyring og tidsestimering fremadrettet, så I både kan spare tid og øge jeres omsætning.

Hvorfor tidsregistrering i Zenajour.com?

En tidsregistreringsfunktion er et uundværligt værktøj, når der skal dokumenteres forskellige arbejdsopgaver eller sager og registreres arbejdstid.

Når I har styr på den tid I bruger på forskellige opgaver, kan I også effektivisere og optimere den tid I bruger på de pågældende opgaver.

Tidsregistrering er altså ikke kun en måde at holde styr på arbejdstider, men også et redskab til udvikling af jeres forretning.

Med tidsregistreringsfunktionen i Zenajour.com kan i:

  • Registrere alle former for arbejde, herunder overarbejde, afspadsering, flextid og normale arbejdstimer.
  • Notere timearbejde.
  • Få et redskab til at holde styr på manglende afspadsering.
  • Undersøge hvilke ugedage der f.eks. er spidsbelastningsdage og hvilke der ikke er.
  • Registrere arbejdstid i hele og halve timer, eventuelt også med mulighed for at registere ned til antal minutter.
  • Registrere satsen for det udførte arbejde.
  • Se og hente et overblik medarbejdernes timeregistrering på både uge-, måneds- og årsbasis.
  • Se medarbejdernes som evt. har oplyst uddybende kommentarer eller komme med årsagsforklaringer.
  • Indsamle information om den tid der bliver brugt på opgaver af samme type.

Tidsregistreringen med Zenajour.com skal passe til jeres behov

Forskellige virksomheder har forskellige behov, det gælder også når det kommer til registrering af tid. Derfor skal I have en løsning, der passer til jeres virksomhed og de opgaver I varetager.

Arbejder I mange med forskellige kunder på projektbaseret niveau, kan funktioner som kundearbejde, salgspris, intern kostpris og medarbejderfunktion være super relevante i forbindelse med jeres tidsregistrering.

Arbejder I med salg og akkordløn, vil funktioner som registrering af arbejdstid, timeløn, kundeinformationer og salgspris være relevante at få adgang til.

Når der skal registreres arbejdstid er det altså ikke kun den brugte tid der registreres. Der er et hav af andre informationer, der er meget relevante, at få med på samme tid.

Derfor skal I have et fleksibelt system, der kan imødekomme virksomhedens specifikke behov for information og indsigt, så I kan optimere jeres arbejdsgang og samtidigt tjene flere penge.

Gensidig ansvarlighed

At registrere arbejdstid skal ikke gøres til en sur pligt. Det skal være nemt, intuitivt og lige til, så medarbejderne ikke spilder deres tid på denne nye praksis.

Samtidigt skal medarbejderne ikke føle sig overvågede af ledelsen, når de skal registrere deres tidsbrug.

En god tidsregistrering bidrager med kvalitet og indsigt til ledelsen såvel som medarbejderne. Når alle har en tydelig indsigt i hvordan registrering af arbejdstid påvirker økonomi, budgetter og projekter, vil det blive lettere at engagere sig helhjertet i opgaverne.

Tidregistreringsrapporter danner også grobund for gode og konstruktive samtaler hos kollegaer, ledelse og de to imellem.

I får indblik I jeres arbejdsprocesser og kan identificere optimale og mindre optimale praksisser på arbejdspladsen.

Derfor vil der opstå en gensidig ansvarlighed og forståelse, når I kan snakke om arbejdstid, belastning og forskellige arbejdsopgaver ud fra et udførligt datagrundlag.

Se flere funktioner her Kontakt os her

Hold dig opdateret


Er du nysgerrig på hvordan Zenajours CRM. & intranet kan hjælpe med at optimering af den interne
kommunikation, projektstyrring, timesags registrering og pipeline, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi lover, at vi ikke spammer dig dagligt.